Vrouwen en toerisme in Nepal

Vrouwen en toerisme in Nepal

Zoals de meeste landen viert ook Nepal op 8 maart de Internationale Vrouwendag. Maar in tegenstelling tot de meeste Westerse landen heeft Nepal nog een lange weg te gaan om een mooie balans te krijgen tussen mannen en vrouwen.

Ondanks de slopende uren van huishoudelijk werk en het feit dat de vrouwen meer verantwoordelijkheid dragen dan de mannen, worden de vrouwen in Nepal niet naar waarde geschat. Ze nemen niet alleen alle lasten van hun familie op zich, beheren zelf het huishouden en doen vaak nog bijkomende taken om geld te verdienen. Een gezin hangt vaak volledig af van de vrouw.

Internationale vrouwendag in Nepal

Women's dayDe internationale dag van de vrouw is voor de Nepalese vrouwen de ideale gelegenheid om voor de rechten van de vrouwen op te komen. Ook protesteren tegen vrouwenmishandeling en het aankaarten van de conservatieve gedachtengang en gewoontes staan die dag nog eens extra op de agenda.

De Nationale Vrouwencommissie en het Ministerie voor de Vrouw organiseren die dag verschillende evenementen op meerdere locaties in Kathmandu. In Nepal is deze dag een officiële feestdag en blijven de overheidsinstellingen die dag dicht. Dat geeft vrouwen die voor de overheid werken de kans om deel te nemen aan de initiatieven. Talrijke vrouwenrechtenorganisaties en duizenden mensen doorheen het hele land nemen deel aan de georganiseerde programma’s. Niet alleen in Kathmandu, maar ook in de rest van het land worden er activiteiten georganiseerd.

Positie van de vrouw in de Nepalese maatschappij

Nepalese woman carrying basketWe winden er geen doekjes om: de positie van de vrouw in Nepal is slecht. Vrouwen worden op verschillende vlakken gediscrimineerd, zo ook op het loon dat ze verdienen. Daarnaast is er een hoge graad van analfabetisme. De alfabetiseringsgraad gaat de laatste jaren gelukkig wel omhoog, maar is nog steeds schrijnend laag.

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nepal is dus erg groot. Vrouwen verdienen in Nepal nog steeds 57 procent minder dan hun mannelijke tegenhangers, ondanks het feit dat ze dezelfde kwalificaties hebben en dezelfde werklast delen. Een ander groot probleem dat hier in Nepal blijft bestaan, is gendergeweld. Ongeveer 48% van de Nepalese vrouwen heeft in hun leven te maken met geweld.

Maatregelen van de overheid en de praktijk

Nepalese woman

De Nepalese regering heeft een aantal stappen genomen om gendergelijkheid te waarborgen en geweld tegen vrouwen te elimineren. Ze deden dit door een aantal internationale verdragen voor vrouwenrechten te ondertekenen, zoals het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW).

Toch is het ondertekenen van deze verdragen niet voldoende. De uitvoering ervan in de praktijk laat te wensen over. Zowel de patriarchale dominantie in de Nepalese maatschappij alsook het gebrek aan onderwijs voor vrouwen zorgen ervoor er in de praktijk niet genoeg verandert. Ook de vele gaten in het rechtssysteem vormen obstakels die voor veel ongeschoolde vrouwen moeilijk te overwinnen zijn.

Daarbij komt nog dat vrouwen uit lagere kasten ook te maken krijgen met kastendiscriminatie. Officieel is het kastensysteem afgeschaft, maar het is zo diep ingeworteld dat het een rol blijft spelen in de Nepalese maatschappij. Omdat ze tot een lagere kaste behoren, krijgen ze geen gerechtigheid na een fysieke mishandeling. Gelukkig zijn er belangenorganisaties die hier hulp bieden. Een belangrijke organisatie is de Feminist Dalit Organization (FEDO). Deze organisatie organiseert verschillende activiteiten die helpen om gender en kastendiscriminatie af te schaffen. Denk hierbij aan het voeren van bewustmakingscampagnes, netwerkmogelijkheden en opleidingen voor vrouwen.

Vrouwen in het Nepalese toerisme

Als reisagentschap met een grote interesse voor genderevenwicht, focussen wij ons vooral op vrouwen in het toerisme in Nepal. In veel sectoren in Nepal zwaait de man de scepter. Zo is het ook in het toerisme. Er zijn ondertussen gelukkig al heel wat vrouwen die bewezen hebben dat een vrouw evengoed haar mannetje kan staan in deze industrie. Er komen ook steeds meer initiatieven om vrouwen ook in de toeristische sector meer kansen en ondersteuning te bieden.

TEWANIn 2017 de Tourism Entrepreneur Women’s Association Nepal (TEWAN) opgericht. De oprichtster is eigenares van een trekkingagentschap dat vrouwelijke gidsen opleidt en tewerkstelt. Ze richtte dit agentschap vele jaren terug op samen met haar 2 zussen. Hierbij stoten ze op veel tegenkantingen. TEWAN is een vereniging die ondersteuning, opleiding en netwerk mogelijkheden biedt aan ondernemers die in toerisme werken. Onder het motto ‘samen staan we sterker’. Ze doen dit ondermeer via workshops en trainingen voor verschillende functies.

GETEen ander noemenswaardig initiatief is Girls Empowered by Travel (GET). Dit is een non-profit organisatie die vrouwen veilige mogelijkheden biedt om te reizen en betrokken te raken bij gemeenschapswerk met gelijkgestemde jongeren in een gastvrije en veilige omgeving. GET streeft naar het bevorderen van leiderschap onder vrouwen en jongeren dat een rimpeleffect zal hebben op de realiteit van hun families en hun gemeenschappen.

Young Nepalese peopleSinds 2015 organiseert de vereniging Nepali travellers jaarlijks een Solo Woman Travel Challenge. Dit is een wedstrijd om een reisbeurs te winnen voor vrouwelijke soloreizigers in Nepal.  Het geeft hen de kans om het uitgestrekte natuurlijke landschap en het diverse culturele erfgoed van hun eigen land te verkennen. Naast het verstrekken van beurzen en reisondersteuning, gebruiken ze hun platform ook om discussies over reizen, gender en risico’s op gang te brengen. Veel vrouwen die deelnamen aan de wedstrijd en een beurs wonnen, starten nadien aan een carrière in toerisme! Zo werken wij zelf ook met twee vrouwelijke gidsen die deze wedstrijd de voorbije jaren wonnen. Een heel interessant initiatief dus!

Naast lokale initiatieven zijn er ook grotere spelers bezig met de topic vrouwen en toerisme. Zo heeft Plan International Nederland meerdere projecten lopen in Nepal waarbij ze vrouwen willen empoweren. Samen met de Girls AdvocacyAlliance deden ze een uitgebreid onderzoek naar de reden waarom er weinig jonge vrouwen een carrière in toerisme en horeca ambiëren. Met de resultaten van dit onderzoek zijn ze nu op zoek naar oplossingen om de obstakels te overwinnen. Zo zijn er heel wat vrouwen die volledig instaan voor de zorg van hun kinderen en hiervoor geen gepaste opvang vinden. Daarnaast zijn er ook veel vrouwen die niet de juiste of voldoende scholing genoten.

Nepal Inside Out is een lokaal Nepalees agentschap. Bij onze zoektocht naar geschikt personeel, merkten ook wij op dat het niet evident is om goed opgeleide vrouwelijke medewerkers te vinden. Dat is ook een van de redenen waarom wij ook participeren aan de workshops van Plan International. Als spelers op de privé markt in Nepal, gaven wij ook onze feedback en zochten we actief mee naar oplossingen.  Onze deelname hieraan, motiveerde ons daarnaast om een belangrijk pijnpunt meteen aan te pakken en actie te ondernemen.

Platform Women in Tourism Nepal

Guide Sunita with solo female travellerMeer vrouwen in toerisme krijgen is belangrijk. De ervaring leert dat in sectoren waar veel vrouwen aan de slag zijn, de sector duurzamer en humaner wordt. De invloed van vrouwen is dus zeer positief. Maar hoe krijg je meer vrouwen in toerisme? En dan bij voorkeur ook op rollen waar ze een impact kunnen hebben en een mooie carrière kunnen uitbouwen?

Er zijn in Nepal scholen die opleidingen in toerisme en horeca voorzien. De vaststelling is dat er in deze opleidingen vaak meer jongens dan meisjes zitten. Om even uit eigen ervaring te spreken: onze oudste zoon Puskar (17) volgt in college de richting toerisme. In zijn richting zitter er alleen maar jongens. Toerisme wordt namelijk nog steeds aanzien als een mannensector. Meisjes kiezen niet voor een carrière in toerisme.

Meisjes die toch voor een toeristische opleiding kiezen, kiezen nadien vaak voor een job in het buitenland. In het buitenland verdienen ze vaak meer en krijgen ze meer kansen. Het is extreem belangrijk om ervoor te zorgen dat deze vrouwen in Nepal blijven en voldoende ondersteuningen en opleiding krijgen om toch een zinvolle carrière uit te bouwen. Een carrière waarin ze zich kunnen ontplooien en een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de toeristische sector.

Platform women in tourismDaarom lanceren we vandaag, op de internationale vrouwendag, het Platform Women in Tourism Nepal. Onze manager is zelf een vrouw actief in het Nepalese toerisme en de drijvende kracht achter dit platform.

Het platform bestaat uit een gratis, besloten facebook groep. Alle vrouwen die werkzaam zijn of willen werken in het Nepalese toerisme (in ruime zin) kunnen lid worden. zich kunnen aansluiten. Ook Nepalese vrouwelijke toerisme studenten zijn van harte welkom! Het is een plaats waar relevante informatie wordt gedeeld over diverse onderwerpen: van hoe je een CV maakt voor een kantoorjob tot vrouwenrechten en duurzaam toerisme. Artikels, maar ook de link naar gratis cursussen en lokale initiatieven en workshops. Organisaties zoals FEWAN en GET zoals hierboven vermeld, zijn welkom om hier hun activiteiten ook te publiceren. Daarnaast kunnen vrouwen uit het toerisme er netwerken, elkaar advies geven en hun eigen ervaringen delen. Kortom, een gemeenschap waar je als Nepalese vrouw terecht kan voor ondersteuning als je een professionele carrière in de Nepalese toeristische sector ambieert.

In een latere fase willen we het platform ook meer fysiek uitbouwen en zelf workshops en trainingen gaan ontwikkelen en geven. Ook stages en mentorships nemen we onder de loep. Als het aantal leden groeit, openen er ook mogelijkheden om als belangengroep op te treden.

We hopen en verwachten alvast dat het de komende maanden zal uitgroeien tot een boeiende en actieve gemeenschap!

Mocht je hier meer informatie over willen, mag je ons altijd een mailtje sturen op: maaike@nepalinsideout.com.

You may also like...