Alle boekingen via deze website en de contractuele relaties zijn aangegaan met Nepal Inside Out Treks & Tours Pvt. Ltd., te Kathmandu, Nepal.

Deze reisvoorwaarden bepalen de relatie tussen jou, onze klant en onszelf, het reisagentschap Nepal Inside Out Treks & Tours Pvt . Ltd.

Deze reisvoorwaarden en het contract zijn onderworpen aan het Nepalees recht.

EEN REIS BOEKEN/ BOEKINGSBEVESTIGING

Een ‘Reis’ verwijst naar een product, reisroute of activiteiten die u bij ons koopt, zoals trekking, rondreis, andere reizen, expedities en/of andere, zoals vermeld op onze website.

Om je reis definitief te boeken, bezorg je ons het ingevuld electronische boekingsformulier. Vervolgens betaal je het voorschot.

Je boekingsaanvraag wordt bevestigd met je factuur die je binnen de drie werkdagen na het invullen van het boekingsformulier in je inbox mag verwachten. Het indienen van het boekingsformulier betekent automatisch dat je deze reisvoorwaarden gelezen en begrepen hebt (deze kunnen voor boeking worden geraadpleegd, via de link vermeld op je offerte) en dat je ermee akkoord gaat.

Door het overhandigen of versturen van het boekingsformulier aanvaard je dat ons agentschap, de groepsleider of de gidsen een absolute bevoegdheid hebben om beslissingen te nemen voor een individu of een groep in het belang van de algemene gezondheid, veiligheid of het algemeen welzijn.

Wijziging van reiselementen

Wens je na boeking van uw reis nog een wijziging door te voeren? Dan bekijken we of dit mogelijk is en zullen we hiervoor het nodige doen. Het is mogelijk dat hier extra kosten voor aangerekend worden.

Overmacht

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van eventuele stakingen, industriële acties, oorlogen, rellen, ziekte, quarantaine, overheidsingrijpen, weersomstandigheden of andere gevallen van overmacht die een invloed hebben op jouw boeking.

BETALING

Voorschot/aanbetaling

Op het moment van het boeken van de reis betaal je een voorschot of aanbetaling van 20% van de reis, en de binnenlandse vluchten. Voor last minute reizen kan dit het volledige bedrag zijn, indien de reis plaatsvindt binnen de 4 weken. Dit wordt dan duidelijk vermeld op je reisvoorstel. We verwachten deze betaling binnen de 5 werkdagen na het versturen van de factuur. Je boeking is pas definitief wanneer wij het voorschot/de aanbetaling hebben ontvangen.

Alle betalingen gebeuren via overschrijving. De details van de bankrekening waarop je mag betalen, staan vermeld op je factuur. We hebben een EUR-rekening waarop je kan betalen. Wissel- en andere kosten voor internationale betalingen zijn voor jouw rekening.

Betaling van het saldo

Het resterend bedrag (80%) betaal je minimum 4 weken voor je aankomst in Nepal. Wij sturen geen tweede factuur voor betaling van dit saldo.

Wanneer wij deze gelden niet of niet tijdig ontvangen, hebben wij het recht om eventueel je reservering te annuleren.

Uitzonderlijk is het mogelijk om dit saldo contant te betalen bij aankomst in Nepal. Dit kan enkel indien het expliciet en schriftelijk is goedgekeurd door de managing director van Nepal Inside Out.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Visa en internationaal paspoort (internationale reispas)

Je zorgt ervoor dat je een geldig paspoort hebt dat nog minstens 6 maanden geldig is na het eind van je reis. Voor reizen in Nepal heb je een visum nodig. Je regelt dit gemakkelijk via de Ambassade of het Consulaat van Nepal in je thuisland. Het is jouw verantwoordelijkheid om over de nodige visa te beschikken.

Verzekering

Nepal Inside Out biedt geen reis- of annuleringsverzekeringen aan.

Een geldige reisverzekering met voldoende dekking is verplicht voor al onze reizigers. Je reisverzekering dekt ongevallen, letsel, ziekte en dood, medische kosten, met inbegrip van reeds bestaande medische aandoeningen, repatriëring bij noodgeval (inclusief redding per helicopter en ambulance via het luchtruim) en je persoonlijke aansprakelijkheid. Wij hebben het recht om je reis te annuleren of je deelname te weigeren, zonder recht op terugbetaling, als je niet in staat om een bewijs van je reisverzekering aan ons te bezorgen.

Ook een annuleringsverzekering of een verzekering tegen verlies van je bagage en persoonlijke bezittingen raden we aan.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien je overlijdt, een letsel of aandoening oploopt, ziek valt, emotionele of psychische of andere schade oploopt tijdens je reis

Covid-19 verzekering

Indien er door de Nepalese overheid een speciale verzekering voor Covid-19 gevraagd wordt op het moment van je reis, is het jouw verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen.

Medische aandoeningen en speciale vereisten

Je brengt ons ten laatste bij de boeking schriftelijk op de hoogte van elke medische aandoening, fysieke beperking en of andere geestelijke of lichamelijke aandoeningen die een invloed hebben op je geschiktheid om te reizen. Indien je nalaat dit te doen en wij stellen ter plaatse vast dat je hierdoor niet in staat bent om de reis aan te vatten, kunnen wij je weigeren aan je reis deel te nemen, zonder enig recht op terugbetaling.

Sommige reizen in Nepal, kunnen ongeschikt zijn voor jou als gevolg van je leeftijd, mobiliteit, zwangerschap, lichamelijke of geestelijke aandoeningen of een gebrek van ervaring in het geval van zeer zware trektochten. Het is jouw verantwoordelijk om dit na te kijken en in te schatten vooraleer je boekt.

Heeft u speciale vereisten? Die kunnen besproken worden. We zullen ons best doen om eraan tegemoet te komen, maar ze maken geen deel uit van onze reisovereenkomst.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Algemene annuleringsvoorwaarden.

Geldig annuleren gebeurt via e-mail naar ons agentschap waarna wij ontvangst hiervan bevestigen. De datum waarop we je verzoek tot annulering ontvangen, is de datum die in aanmerking komt voor het berekenen van je annuleringskosten.

De volgende kosten worden toegepast bij annulering:

1. Wanneer je op vrijwillige basis na aanvang van de reis vertrekt, krijg je geen enkele terugbetaling. Ook wanneer er tijdens de reis bepaalde diensten niet door jou worden benut (vb. activiteit, logies, vervoer, maaltijden,…) krijg je dit niet terugbetaald.

2. Wanneer het reisagentschap de reis annuleert, heb je recht op terugbetaling van alle aan ons betaalde bedragen. Als de annulering het gevolg is van omstandigheden buiten de controle van het reisagentschap en de annulatie gedekt is door de reisverzekering krijg je geen terugbetaling. Je kan geen genotsderving of enige andere vergoeding voor reeds gemaakte kosten eisen.

3. Wanneer je de reis annuleert tot 28 dagen (4 weken) voor het vertrek van de reis, dan houden wij het betaalde voorschot/de aanbetaling van 20% voor het dekken van de kosten die wij reeds maakten ter voorbereiding van jouw reis. De rest van het bedrag (80%) wordt, indien dit reeds aan ons betaald werd, zo snel mogelijk terugbetaald.

4. Wanneer je de reis annuleert 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek verlies je 50% van de reis, en betalen we je 50% terug.

5. Wanneer je 14 dagen tot 7 dagen voor aankomst annuleert, verlies je 70% van het bedrag en krijg je dus maar 30% terug.

6. Vanaf 7 dagen voor aankomst bedraagt de annuleringskost 100% en doen wij geen terugbetalingen.

Wij raden sterk aan om een annuleringsverzekering af te sluiten op het moment van het boeken van je reis.

VLUCHTVERTRAGING EN WIJZIGING VAN REISTRAJECT

Vluchtvertragingen binnenlandse vluchten

In de bergen is het steeds een avontuur en het weer is er heel onvoorspelbaar. Slecht weer in de berggebieden kan vertragingen veroorzaken van je binnenlandse vlucht.

In het geval van een vertraagde binnenlandse vlucht bij vertrek, organiseren wij voor jou een overnachting en maaltijden, zoals het voorzien was in je programma. Er worden geen terugbetalingen gedaan.

In het geval van een vertraagde retourvlucht, nemen wij enkel de overnachting en je maaltijden voor ons, indien je ook na de vlucht nog je overnachting via ons boekte. In het geval dit niet zo is, betaal je zelf voor je overnachting en de maaltijden.

Maak je graag alternatieve regelingen om je vluchtvertraging op te vangen, zoals vb. een helicoptervlucht of jeeptocht, dan zijn de bijkomende kosten hiervoor voor jouw rekening en ter plaatse meteen te vereffenen.

Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor bijkomende kosten wanneer je hierdoor je internationale vlucht mist. We helpen je wel om een zo goed mogelijke oplossing voor je te vinden.

Veranderingen in je reisschema

Ons agentschap en onze gidsen doen hun uiterste best om ervoor te zorgen dat je al je reisdoelen bereikt en je reis verloopt zoals gepland.

Nepal is echter een land in volle ontwikkeling. Je houdt er dus best rekening mee dat er altijd wijzigingen mogelijk zijn in je reisschema als gevolg van onvoorziene omstandigheden (vb. staking, landverschuiving,…). Wij bieden bij wijzigingen een gelijkwaardig alternatief aan, maar doen geen terugbetalingen.

KLACHTEN

Heb je een klacht of ben je ontevreden over iets tijdens je reis, meldt dit dan meteen mondeling aan je gids of groepsleider. Deze probeert dan meteen een aanvaardbare oplossing te vinden.

Reis je zonder gids, dan stuur je van zodra mogelijk een een e-mail of een bericht via Whats App naar ons agentschap.

Vind je dat de aangeboden oplossing niet voldoende is of ben je nog steeds ontevreden, schrijf de klacht dan op en overhandig dit aan je (hoofd)gids of groepsleider.

We streven ernaar meteen ter plaatse een voor jou aanvaardbare oplossing te vinden, wat enkel mogelijk is wanneer je dit tijdig en schriftelijk aan ons meldt.

Als je echter het gevoel hebt dat je klacht onvoldoende behandeld werd tijdens je reis, stuur je je klacht per e-mail op naar ons, op het e-mailadres maaikemainali@gmail.com. Dit binnen de 28 dagen na de laatste dag van je reis.

– Reisvoorwaarden laatst bijgewerkt op 18/07/2020 –


PRIVACY POLICY

Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die wij van jou ontvangen voor het organiseren van de reis, beschermen wij als een goede huisvader. Wij gebruiken online veiligheidsmaatregelen om ons electronisch systeem te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonsgegevens die ons systeem gebruikt.

Delen en gebruik

Wij delen, verkopen of verhuren geen individuele persoonlijke informatie zonder jouw voorafgaande toestemming tenzij dit door een rechtbank wordt bevolen. Persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, is alleen beschikbaar voor onze medewerkers en onze leveranciers. Deze laatsten mogen uw gegevens ook niet voor andere doeleinden gebruiken.

Mailings

Er zijn 2 mogelijkheden waarom je een e-mail van ons ontvangt:
(a) je e-mailadres bij ons is vermeld als iemand die dit adres uitdrukkelijk heeft gedeeld met het oog op het ontvangen van informatie in de toekomst (“opt-in”), of
(b) je hebt je bij ons geregistreerd tijdens de aanvraag van een reisvoorstel of wanneer je een reis bij ons boekte.
Wij beperken de frequentie van onze algemene informatiemailings tot max. 6 keer per jaar.

Indien je geen mails meer van ons wenst te ontvangen, stuur ons dan gewoon een mailtje dat je uit onze mailinglijst wil verwijderd worden. Wij doen meteen het nodige hiervoor.

– Privacyvoorwaarden laatst bijgewerkt op 20/02/2021 –