Dit duurzaamheidsbeleid hebben we ontwikkeld voor onszelf, onze lokale leveranciers en onze partners. Dit document geeft specifieke richtlijnen over duurzaamheid.

Ons plan voor duurzame ontwikkeling is onderverdeeld in 5 verschillende thema’s;

– Milieubewust management

– Nepal als reisbestemming

– Lokale medewerkers

– Nepalese samenleving

– Onze klanten

Milieubewust management

Overal waar we komen, hebben we een impact op het milieu. We proberen deze impact te minimaliseren en waar mogelijk, projecten en activiteiten uit te voeren die duurzaam zijn voor het milieu, maar ook bijdragen aan de verbetering ervan.

Interne bedrijfsvoering

We runnen ons kantoor op een verantwoorde manier door gebruik te maken van fairtrade producten, het verminderen van ons energieverbruik en te recycleren. Door het gebruik van onze website en sociale media en documenten beperken we de hoeveelheid papier die we produceren.

Afvalbeheer

Duurzaam afvalbeheer werkt met drie doelstellingen: verminderen, hergebruiken en recycleren. We proberen zo min mogelijk afval te produceren en glas, papier, toner/inkt en batterijen te scheiden zodat ze kunnen worden gerecycleerd.

Energiebesparing

We werken energiezuinig. Alle apparaten worden na de kantooruren uitgeschakeld (niet op ‘stand-by’). We gebruiken geen airco.

Mobiliteit van het personeel

De verplaatsing van de medewerkers bestaat uit het reizen tussen huis en werk en voor zakelijke doeleinden. We stimuleren onze medewerkers om gebruik te maken van het openbaar vervoer, met de fiets of te voet te gaan.

Gebruikte transport tijdens de reizen

Nepal Inside Out zorgt ervoor dat voertuigen die tijdens een rondreis worden gebruikt niet meer dan gemiddelde vervuiling veroorzaken.

We beperken bovendien de binnenlandse vluchten tijdens onze reizen. In Nepal is een binnenlandse vlucht echter vaak de enige manier om ergens veilig te komen. We proberen dit te compenseren door een donatie te doen aan een organisatie voor natuurbehoud. We zijn ook volop bezig met onderzoeken van een compensatieschema voor CO².

Onze chauffeurs worden actief aangemoedigd een grotere brandstofefficiëntie te hebben. Ze leren technieken om energiezuiniger te rijden en dat ze tijdens het stil staan hun motor moeten uitschakelen. De transportfirma zorgt voor een goed onderhoud van de vloot.

NEPAL ALS REISBESTEMMING

We weten dat de reisindustrie zowel positieve als negatieve gevolgen heeft voor de lokale gemeenschappen en de natuurlijke omgeving in Nepal. Veel hangt echter af van hoe deze effecten worden gemanaged. We zetten ons in om te werken aan het aanbieden van reizen die het lokale levensonderhoud ten goede komen en het milieu beschermen.

Dit is van fundamenteel belang voor het behoud van de kwaliteit van onze reizen in de komende jaren.

Leveranciers normen

Wij introduceren mondeling de contractuele milieu- en sociale normen voor lokale leveranciers. Regelmatig controleren we of ze vooruitgang hebben geboekt in hun duurzame inspanningen. Bovendien hebben we nu ook een schriftelijke code of conduct voor onze leveranciers.

Duurzame huisvesting

We geven de voorkeur aan kleinschalige familiehotels en homestays die op een duurzame manier werken en een onafhankelijke accreditatie hebben. In Nepal is het aantal geaccrediteerde accommodaties echter zeer laag.

We werken nauw samen met onze leveranciers en maken hen bewust van de kleine duurzame inspanningen die ze kunnen doen. Ze krijgen van ons ook een aantal keren per jaar een nieuwsbrief met tips om hun accommodaties nog duurzamer te maken.

Duurzame projecten tijdens onze reizen

We streven ernaar om bij elke reis minstens één bezoek te organiseren aan een project dat de lokale economie of de natuur direct ondersteunt. We moedigen onze medewerkers aan om nieuwe initiatieven en projecten te vinden en daarover te communiceren. We geven klanten suggesties om fairtrade winkels, sociale ondernemingen of sociale restaurants te bezoeken.

Afvalbeheer

Wij adviseren onze klanten om de hoeveelheid afval te beperken en op een verantwoorde manier af te voeren. We moedigen hen aan om hervulbare waterflessen te gebruiken in plaats van plastic flessen. In Nepal worden plastic flessen niet gerecycled.

Dierenwelzijn

Dieren in gevangenschap is een onderwerp dat zowel bij ons als bij onze klanten gevoelig ligt. Ons doel is enkel attracties waar de dieren goed behandeld worden aan onze klanten aan te bieden. Wij bieden bewust geen ritjes op olifanten aan, maar wel alternatieve activiteiten die diervriendelijk zijn en financieel bijdragen aan de verzorging van de olifanten.

Natuurbehoud

De natuur en wilde dieren zijn belangrijke onderdelen van veel van onze reizen. De druk van te grote aantallen bezoekers kan ernstige schade toebrengen aan de wilde dieren en gevoelige plaatsen. Wij geven informatie aan onze klanten zodat zij de natuurlijke omgeving kunnen ervaren en tegelijkertijd de natuur kunnen beschermen zodat anderen er in de toekomst van kunnen genieten.

ONZE MEDEWERKERS

Arbeidsvoorwaarden en betaling in de toeristische sector

Onze medewerkers in Nepal krijgen geen onredelijke werkdruk. Hun werktijden zijn redelijk en veilig binnen de lokale regelgeving en brengen geen gevaarlijke praktijken met zich mee tijdens de uitvoering van het werk.

Wij betalen onze medewerkers voldoende loon en zij worden op tijd betaald volgens het geschreven contract dat tussen ons afgesloten is. Wij stellen de betaling van het loon niet uit.

We voorzien onze gidsen van voldoende geld om de reis uit te voeren (om het transport, de accommodatie, het eten enz. te betalen). Op deze manier zullen zij in geen geval hun eigen geld gebruiken voor deze betalingen die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Onze trekkingsgidsen worden bovendien betaald bij aanvang van de trekking.

Communicatie en training

We communiceren actief met onze medewerkers over milieu- en sociale kwesties, door kleine vergaderingen en 2 trainingsdagen per jaar in ons kantoor.

Opleiding is belangrijk op alle niveaus van ons bedrijf. We stimuleren levenslang leren en de ontwikkeling van overdraagbare vaardigheden. Onze medewerkers krijgen mogelijkheden voor het ontwikkelen van vaardigheden, zowel intern als extern. Onze medewerkers op kantoor en onze gidsen volgen de Travelife trainingen die voor hen zinvol zijn.

Gedragscode voor dragers

Wij steunen de richtlijnen van de International Porter Protection Group (IPPG).

Met deze richtlijnen als inspiratie hebben we de volgende gedragscode voor dragers opgesteld voor onze trektochten:

– Selectie van dragers: indien mogelijk kiezen we lokale dragers uit het gebied waar de trekking plaats vindt, en zeker in de afgelegen gebieden

– Minimumleeftijd: we nemen geen dragers onder de 18 jaar in dienst, we werken alleen met volwassen dragers. Nepal Inside Out is hierin strenger dan de IPPG richtlijn.

– Lonen: Alle medewerkers krijgen een eerlijk loon, inclusief hun maaltijden. De fooien worden open en eerlijk verdeeld. Alle dragers worden betaald voor de duur van de trektocht, inclusief de noodzakelijke transportdagen.

– Accommodatie: Accommodatie is voorzien en de kosten voor de toegang tot de trekkingsregio zijn gedekt. Geen enkele drager zal buiten moeten slapen; ze zullen of in hutten of in tenten slapen.

– Last: Geen enkele drager wordt gevraagd om een last te dragen die te zwaar is voor zijn of haar fysieke capaciteiten. Het is mogelijk dat de gewichtslimieten moeten worden aangepast aan de hoogte, het parcours en de weersomstandigheden. Onze klanten krijgen te horen dat de maximale bagage die ze mee kunnen nemen op een tocht die door dragers moet worden gedragen, max. 10 kg is. Een drager draagt de bagage van 2 personen.

– Geschikte kleding: het personeel zal over de juiste kleding en schoenen beschikken die voldoende zijn om de kou en het weer in de bergen te trotseren tijdens een tocht op grote hoogte. Wij voorzien extra poncho’s voor onze dragers.

– Medische zorg: Alle medische rekeningen worden betaald voor het personeel dat ziek is geworden tijdens de trektocht. Het personeel zal worden geëvacueerd van de berg als ze ziek worden en zal desondanks worden betaald voor de gehele trekking.

– Klantenbewustzijn en -gedrag: Dragers en klanten worden aan het begin van de trekking bij naam voorgesteld. De klanten krijgen advies over de te geven fooi en de procedure voor het geven van een fooi.

– Bewustwording: We informeren de dragers over ons milieubeleid tijdens de tocht. De gidsen zorgen ervoor dat de dragers dit beleid goed toepassen. De dragers, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van het afval dat tijdens de tocht ontstaat, spelen een belangrijke rol in een goed afvalbeheer. Daarom besteden we bijzondere aandacht aan de dragers om de reis zo milieuverantwoord mogelijk te maken.

– Inspiratie en training: De meeste jonge dragers zijn toekomstige gidsen en ook deeltijdstudenten. Gidsen helpen en inspireren de dragers om te groeien als potentiële gidsen, aangezien bijna al onze trekkingsgidsen zijn begonnen als dragers. Daarnaast krijgen onze dragers ook de mogelijkheid om zich bij te scholen in Engels of in een andere vaardigheid.

NEPALESE SAMENLEVING

Gedragscode voor de bescherming van het kind

Wij werken volgens de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

De deelname van kinderen of adolescenten aan werk dat geen invloed heeft op hun gezondheid en persoonlijke ontwikkeling of dat hun scholing niet belemmert, wordt over het algemeen als iets positiefs beschouwd.

In ons reisbureau staan we de volgende kinderarbeid niet toe, omdat deze als schadelijk wordt beschouwd:
– kinderen onder de 18 jaar die in een auto rijden
– kinderen onder de 18 jaar die werken als dragers (zware lasten); wij werken alleen met volwassen dragers
– kinderen die vele uren werken in bars, hotels, restaurants
– kinderen die dagelijks werken in de amusementsindustrie (dansen, zingen, enz.)
– kinderen die (bijna) dagelijks als gids werken

Gedragscode tegen seksuele uitbating van kinderen in toerisme

We erkennen dat seksuele uitbuiting van kinderen een probleem is in Nepal. In al onze activiteiten en operaties zijn we het actief oneens met allerlei vormen van seksuele uitbuiting van kinderen. Als we een geval van seksuele uitbuiting zien, stellen we de autoriteiten hiervan onmiddellijk op de hoogte.

We zijn lid van de TheCode.org, en ons personeel is getraind om deze gevallen te herkennen. We hebben ook een policy die gevolgd wordt wanneer we met een vorm van seksuele uitbuiting van kinderen in contact komen.

Partnerschappen met lokale NGO`s

Nepal Inside Out heeft nauwe samenwerkingsverbanden met een aantal NGO’s in Nepal. Wij ondersteunen hun werk met vrijwilligerswerk of financieel. Sommige van hen trainen onze medewerkers in duurzaamheid en maken onze klanten bewust van verschillende topics in Nepal.

 

ONZE KLANTEN

We maken onze klanten proactief bewust van duurzaamheidskwesties op social media en onze website. Om duurzame reizen te kunnen aanbieden, hebben we de ondersteuning van de klanten nodig door middel van hun persoonlijke acties tijdens de reis.

Dit gebeurt op de volgende manieren:

* Via onze website, blog en social media: we geven informatie over verschillende projecten en NGO’s in Nepal, en over duurzaamheid in het algemeen.

* Tijdens de reis: Aan het begin van de reis worden al onze klanten tijdens een briefing geïnformeerd over verantwoord reizen. Ze ontvangen een folder met verantwoorde reistips. Gasten worden uitgenodigd om bij te dragen aan projecten in Nepal.

* Na onze reizen: We vragen feedback van klanten over de milieu- en maatschappelijk verantwoorde aspecten van hun reis. Daarnaast stimuleren we hen ook om ‘iets terug te geven’, in de vorm van o.a. ondersteuning van een NGO of sponsorship.

HOE KUNT U HELPEN 

Respecteer culturele verschillen.

De Nepalese cultuur is helemaal anders dan de Westerse cultuur. Er zullen zeker een paar dingen zijn die zeer intrigerend en verrassend kunnen overkomen, en soms ongemakkelijk, voor iemand die onbekend is met de Nepalese levensstijl.  Deze verschillen maken een reis net boeiend en maken een reis naar Nepal uniek voor onze klanten.

Er zijn een aantal dingen waar men best rekening mee houdt: van de kleding die men draagt, hoe men eet, de toon die men gebruikt tijdens het praten, tot de nabijheid die men bewaart tijdens het communiceren. Bovendien werkt Nepal, net als alle andere landen, met een ander tijdsconcept – dingen gebeuren wanneer ze gebeuren!

De reiziger die een fijne en succesvolle reis wil, moet zich zo kalm en vriendelijk mogelijk houden. Geduld, beleefdheid en een glimlach zijn essentieel voor een geslaagde vakantie.

Culturele verschillen: hiërarchie, geslacht etc.

Al onze medewerkers worden sociaal gezien als gelijkwaardig behandeld. Waar het Nepalese team een groep vergezelt, moedigen onze gidsen de interactie met hen aan, met respect voor de wensen van het individu op het gebied van privacy. Respect voor sociale en culturele diversiteit is belangrijk.

Bij een bezoek aan de lokale bevolking zullen we ons altijd gedragen volgens de normen en waarden in de betreffende gemeenschap. Gevoeligheid voor de gastcultuur is belangrijk. Zo vragen we bijvoorbeeld toestemming aan het schoolhoofd vooraleer een school te bezoeken en doen we dit zonder de normale gang van zaken te verstoren.

Maak kennis met de lokale bevolking

Het maken van Nepalese vrienden is een belangrijk aspect van je reis. Accepteer en geniet van aanbiedingen van gastvrijheid wanneer je kunt. Door de tijd te nemen om te praten met de lokale bevolking leer je over hun dagelijks leven, cultuur en levenshouding, inclusief een zeer plezierige tijd en grappige situaties. Dit is ook de ideale kans voor hen om over jouw cultuur te leren. Denk na over manieren om gastvrijheid te beantwoorden – bijvoorbeeld door foto’s na te sturen.

Wees voorbereid op vele vragen. Als je gewoon op straat loopt, kan het zijn dat je gevraagd wordt: “Wat is je naam? Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Waar ga je heen?” – misschien vragen die je als persoonlijk kan beschouwen. Wees niet beledigd of beschouw het niet als onbeleefd of als een inbreuk op de privacy. Het is meestal oprechte nieuwsgierigheid, vriendelijkheid of een verlangen om hun Engels te oefenen. Reageer vrolijk en met geduld. Het concept van privacy is in Nepal heel wat minder gekend dan in jouw cultuur.

Beperk het gebruik van water

Wij adviseren onze klanten om hun watergebruik te beperken. Water moet altijd spaarzaam worden gebruikt. In sommige gebieden in Nepal, en in sommige periodes van het jaar, is er een groot tekort aan water.

– Overweeg een douche in plaats van een bad

– Denk er eens over na of je echt elke dag een douche nodig hebt. Controleer of de voorziening van warm water voor persoonlijke wassingen op zonne-energie of op gas werkt? Als het verwarmd wordt door hout, overweeg dan om de douche over te slaan tot de volgende lodge.

– Laat geen water lopen terwijl je je tanden poetst; Als je ‘emmer’-douches of iets dergelijks gebruikt, schakel dan de watertoevoer uit terwijl je je inzeept.

Behoud van natuurlijke waterbronnen

– Neem in kwetsbare gebieden geen water uit de bronnen als dat niet nodig is – je berooft de lokale bevolking van hun dagdagelijkse water

– Vuil water, bijvoorbeeld van de afwas, moet worden afgevoerd door het over de grond te verspreiden op een afstand van ten minste 30 meter (100 voet) van de waterbron / de rivier als er geen afvoer is.

– Gebruik geen niet-afbreekbare zeep in meren of rivieren. Zoek waar mogelijk bronnen die biologisch afbreekbare producten verkopen en gebruik deze producten.

– Giet geen oliehoudend water in de beekjes

– Was de vaat in een kom / gootsteen in plaats van een lopende kraan, omdat dit minder water verbruikt.

Beperk je energieverbruik

– Schakel de airconditioning, verlichting, TV’s en ventilatoren uit als je niet in de kamer bent en overweeg om geen airconditioning te gebruiken, of alleen als het erg warm is.

– Kijk uit naar hotels die meer duurzame bronnen gebruiken – bijvoorbeeld hotels met zonnepanelen.

– Controleer of hotels goederen recycleren en stimuleer anderen om het systeem over te nemen als het werkt.

– We moedigen onze chauffeurs niet aan om de auto’s meer dan drie minuten te laten draaien voordat ze vertrekken.

Gebruik geen brandhout en maak geen kampvuur

– Probeer slechts af en toe een kampvuur te hebben als traktatie, omdat het de natuurlijke hulpbronnen verarmt / rookvervuiling veroorzaakt / de lokale bevolking kan beroven van hun enige brandstofbron.

– Het verzamelde hout mag alleen dood hout van de grond zijn. Verwijder geen takken van bomen, want wat er dood uitziet kan gewoon droog of sluimerend zijn.

– Houd het vuur klein

– Gebruik waar mogelijk een reeds bestaande brandring of de plaats van een eerdere kampvuur.

– Alleen papierwaren mogen op het kampvuur worden verbrand. Zelfs lichte kunststoffen genereren giftige dampen.

– Wees op de hoogte van brandgevaar en de plaatselijke brandvoorschriften

– Bij het verlaten van het kamp moet het kampvuur worden ‘ingegraven’ zodat je er zeker van kunt zijn dat het uit is en het geen lelijke puinhoop is.

Zwerfvuil en limiteren van afval

Zwerfafval is een groot probleem in Nepal, waar er weinig of geen infrastructuur is voor afvalverwijdering, laat staan voor recyclage.

De eerste stap is ervoor te zorgen dat we in de eerste plaats zo min mogelijk gebruik maken van hulpbronnen, om zo minder afval te produceren. Vervolgens proberen we ervoor te zorgen dat het afval op de meest effectieve manier wordt verwijderd.

– Zwerfafval moet altijd op verantwoorde wijze worden verwijderd. Gooi nooit afval weg op straat tijdens je reis.

– Sigarettenpeuken mogen niet op straat / achter struiken / overboordboten etc. worden gegooid, maar moeten in een vuilnisbak of in een zak worden gedaan totdat er een vuilnisbak beschikbaar is. Wij raden rokers aan een bakje bij zich te hebben om hun sigarettenpeuken in te steken.

– Campings moeten voor vertrek worden gecontroleerd op alle afval, inclusief flessendoppen en sigarettenpeuken. Klanten en personeel helpen hierbij.

– Controleer of er ter plaatse een plaats is waar goederen gerecycleerd en gebruik deze waar mogelijk.

Het volgende beleid geldt bij het weggooien van afval van kampen in natuurgebieden:

– Items die verbrand kunnen worden: papier & karton*.

– Items die begraven moeten worden: plantaardig & voedselafval*

– Items die uit het gebied gedragen worden: kunststoffen, glas & blikjes. Vuilnis moet altijd worden weggegooid waar het zeker wordt opgehaald*.

*Noteer dat we in de nationale parken de richtlijnen van de nationale parken volgen.

Onze medewerkers zullen zich informeren bij de nationale parkinstanties en de klanten informeren over de te volgen regels met betrekking tot afval.

Sanitaire voorzieningen en toiletten

In Nepal wordt er meestal geen toiletpapier gebruikt. Controleer of de riolering in staat is om dit niet-menselijke afval te verwerken voordat u toiletpapier in het toilet gooit.

Wanneer we kamperen op een plaats waar geen toiletten beschikbaar zijn, zal de gids altijd wijzen op het gebied waar mensen de bush in kunnen gaan voor toiletvoorzieningen. Mensen kunnen hun uitwerpselen begraven. Daarom is er een schep voorzien. Het is NIET toegestaan om toiletpapier achter te laten. In natte gebieden mag je het toiletpapier verbranden; in droge gebieden moet het toiletpapier in een vuilnisbak worden gegooid.

Respect voor fauna & flora

Voer nooit dieren/vissen. Door ze ander of extra voedsel te geven dan wat ze gewoonlijk eten, worden ze waarschijnlijk ziek of afhankelijk, zodat ze in het wild niet in hun eentje kunnen overleven.

Achtervolg de dieren niet, waardoor ze worden geschokt, omwille van een foto / beter uiterlijk & probeer de dieren niet aan te raken; afgezien van het feit dat het gevaarlijk is, kan het hen schokken.

Waar dieren worden gebruikt voor transport (paardjes, yaks) proberen we ervoor te zorgen dat de dieren goed worden verzorgd en geen tekenen van mishandeling, ziekte of ondervoeding vertonen. In onze reizen bieden we trouwens geen olifantenritjes aan.

Pluk nooit wilde bloemen of planten en blijf op de vaste paden en wegen.

Bezoek aan scholen, ziekenhuizen, sloppenwijken of ontwikkelingsprojecten

De gids vraagt altijd toestemming om een school, ziekenhuis of ontwikkelingsproject te bezoeken. Als ze de groep toestemming geven om de plek te bezoeken, vragen we of iemand van de school, het ziekenhuis of het project ons een korte uitleg kan geven terwijl hij of zij ons rondleidt.

Na de begeleiding en uitleg is het respectvol om een geschenk te geven voor de school, het ziekenhuis of het project. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een klein geschenk voor de begeleider en een geschenk/geld voor het project zelf.

We moedigen het geven van ’tweedehands’ medicijnen aan ziekenhuizen met een beschrijving in talen die de mensen in het ziekenhuis niet begrijpen, niet aan.

Het bezoeken van erfgoedsites

Bij het bezoeken van oude sites informeert de gids de klanten over bepaalde geldende regels:

– Raak oude monumenten niet aan, want olie, zuur en vuil van de handen kunnen erosie veroorzaken.

– Respecteer de wetten tegen flitsfotografie op sites, want het felle licht kan schade aan fresco’s enz. veroorzaken.

– Raap geen stenen, fossielen of potscherven op. Deze maken deel uit van de site!

– Houd u aan de ingestelde paden.

– Klim nooit op of over ruïnes / muren

– Ga niet naar binnen waar er `Hindus only` wordt genoemd; tenzij je een Hindoe bent.

Uitdelen van cadeaus en geschenken

Het is niet raadzaam om geld, snoep, geschenken, medicijnen of cadeaus aan kinderen te geven, noch aan volwassenen.

Wij ontmoedigen het geven aan bedelaars die alleen bij toeristen bedelen. Terwijl in Nepal sommige mensen afhankelijk zijn van bedelarij voor hun levensonderhoud, beschouwen wij het geven van geld als een kortetermijnoplossing voor een meer fundamenteel probleem. Nepal Inside Out probeert manieren te vinden waarop wij en onze klanten meer ondersteuning op lange termijn kunnen bieden door lokale liefdadigheidsinstellingen en projecten in gemeenschappen te steunen.

Als mensen kinderen willen helpen, adviseren wij om een aantal eisen te stellen aan niet-gouvernementele organisaties die zich richten op speciale doelgroepen, zoals kinderen, weeskinderen, gehandicapten, enz.

Waar mogelijk zullen we onze klanten informeren over een ontwikkelingsproject of -organisatie binnen deze bestemming. De klanten hebben dus de mogelijkheid om een vervolg te geven door contact op te nemen met deze stichting.

Fotograferen van mensen

Wij informeren onze klanten over het fotograferen. De volgende algemene adviezen worden gegeven:

– Vraag altijd vooraf toestemming bij het maken van foto’s van een persoon of zijn eigendom (bijvoorbeeld zijn huis of zijn vee).

– Maak nooit stiekem foto’s; als mensen niet gefotografeerd willen worden, moeten we dat respecteren.

– Als mensen geld vragen om gefotografeerd te worden, weet dan dat dit niet de norm is in Nepal. We moedigen niet aan om te betalen voor het fotograferen van mensen, behalve wanneer dit de sociale norm is voor toeristen zoals bijvoorbeeld de saddhu`s (heilige mannen) in Pashupatinath. In dit geval is het raadzaam om de prijs vooraf te bespreken. De gids kan u hierover adviseren.

– Maak geen beloftes om de foto’s op te sturen als u niet zeker weet of u zich aan uw beloftes houdt.

Kledingvoorschriften

Wij informeren onze klanten over de gangbare kledij in Nepal. In de eerste briefing zal onze gids de algemene dresscode vermelden. Bij bepaalde evenementen of bezoeken tijdens de reis zal de gids de klanten adviseren hoe ze zich moeten kleden. Vooral bij bezoeken aan afgelegen regio’s en heiligdommen zorg je dat je bovenbenen en je schouders bedekt zijn.

Lokaal eten en ambachtelijke producten

We promoten lokaal geteeld voedsel en andere lokale producten. We moedigen onze klanten aan om lokale eettentjes en restaurants te bezoeken en de lokale producten en keuken te ervaren.

Onze gidsen informeren onze klanten over lokale gerechten en ambachten en moedigen hun waardering aan; dit kan helpen om een echt verschil te maken voor het behoud van lokale vaardigheden en banen.

Je kan ook zelf een ambacht uitproberen of een kookworkshop volgen waarbij je een lokaal gerecht maakt.

Koop verantwoorde souvenirs: geen antiek, fossielen, ivoor, vlinders etc.

Wees op de hoogte van goederen die door middel van kinderarbeid kunnen worden vervaardigd en informeer uzelf over de lokale wetten met betrekking tot de aankoop en export van antiquiteiten.

Koop geen artikelen die afkomstig zijn van bedreigde / kwetsbare soorten (flora en fauna). Wees op de hoogte van goederen die gemaakt zijn van verboden dieren of planten. Het is verboden om dergelijke souvenirs mee te nemen naar Europa, en u riskeert een grote boete.

Hier is een lijst met voorbeelden van producten/materialen die verboden zijn:

– ivoor en producten gemaakt van ivoor

– cactussen of orchideeën (bv. regenstokken zijn gemaakt van cactussen en zijn verboden)

– Chinese geneesmiddelen en pleisters

– alle producten gemaakt van de huiden van krokodillen, slangen, grote katten

– vlinders en papegaaien

– fossielen uit de rivieren

Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van Cites.

Fooi

Het geven van een fooi is in Nepal erg belangrijk, maar we dwingen klanten niet om een fooi te geven, omdat dit uiteindelijk vrijwillig is. Toch adviseren wij onze klanten om een eerlijke, redelijke fooi te geven aan de lokale gidsen, dragers, chauffeurs, schoonmakers, koks,enz. Ons advies qua bedrag hangt af van het werk dat ze doen.

We geven onze klanten in een pre-trip informatiebrochure uitleg over wat fooi geven betekent voor het lokale personeel. We zullen erop wijzen dat belangrijk is in hun cultuur, zodat de klanten zich hier wel van bewust zijn.

IETS TERUGGEVEN

Iets teruggeven aan de gemeenschappen

De reisfilosofie van Nepal Inside Out is dat reizen altijd tweerichtingsverkeer is.

Bij thuiskomst kun je even nadenken over hoe je iets terug kunt geven aan het prachtige Nepal dat je net bezocht hebt. Je hebt uiteraard al een hele som uitgegeven om jezelf een geweldige tijd te geven door een andere cultuur te ervaren en de lokale bevolking te ontmoeten. Je uitgaven hebben de lokale economie zeker geholpen.

Toch zijn er nog andere dingen die nu gedaan kunnen worden om Nepal op een permanente basis te helpen. Na je reis ben je waarschijnlijk meer bewust van de milieu-, sociale, politieke en culturele problemen waar sommige lokale gemeenschappen in Nepal mee te maken hebben.

Er zijn verschillende organisaties die proberen deze problemen aan te pakken. Hun missie is een ontwikkelingsland zoals Nepal te helpen om  hun culturele identiteit te behouden, duurzame bronnen te ontwikkelen en sociale rechtvaardigheid te verbeteren. Deze organisaties hebben middelen nodig en zijn op zoek naar donaties.

Uiteraard is doneren niet de enige manier waarop je kan helpen. Je tijd en/of vaardigheden investeren kan net zo waardevol en nuttig zijn.

Dingen die je zou kunnen doen na je reis:

– Word lid van een ontwikkelingsorganisatie of een andere groep die zich bezighoudt met het aankaarten van problemen in ontwikkelingslanden zoals Nepal

– Word vrijwilliger en doneer je tijd, het aantal opties is hier zeer ruim

– Overweeg in te stappen in een sponsorprogramma zodat een kansarm Nepalees kind naar school kan

– Koop je geschenken in fairtrade winkels die goederen uit de derde wereld aan een eerlijke prijs verkopen.

– Of maak je eigen huishouden milieuvriendelijker en gebruik de hulpbronnen in de wereld efficiënter

Projecten ondersteunen

Nepal Inside Out ondersteunt jaarlijks een aantal projecten met een donatie.

Daarnaast zijn we volop bezig met lokale projecten te linken aan onze reizen, zodat je tijdens je reis dit project kan bezoeken en de kans hebt om hier een donatie te doen. Het kan ook als voorbereiding voor je reis boeiend zijn om een soort van fundraising te doen voor dit project en dit dan ter plaatse af te geven.